Waggerland Cardigan Welsh Corgi's puppy beleid
 
De aanschaf van een pup is niet niks. Als Pupkoper heeft U een onderzoeksplicht, daar tegenover staat de
informatieplicht van de fokker. Heeft U interesse in een Cardigan Welsh Corgi van onze kennel, dan vragen wij U
vriendelijk om onderstaande informatie goed door te lezen.
 
Fokken
Wij hebben een grote passie voor dit geweldige ras. We fokken met het doel om steeds weer een verbeteringsslag
te maken ten opzichte van de honden die we al hebben. Om die reden willen we uit ieder nest een pupje aanhouden,
want als je als fokker van tevoren al zegt dat je niks wilt aanhouden, waarom zou je dan fokken?
Meestal kiezen we rond zes of zeven weken welke pup(jes) we aanhouden. Uiteraard worden onze honden onderzocht
op HD, PRA, DM en andere oogaandoeningen maar daarnaast spelen het gedrag en temperament van onze honden
een hele grote rol.
 
We zeggen dan ook wel eens dat we liever een geweldige hond hebben die maar acht wordt dan een naarling
die 16 wordt… Het moet leuk zijn om een hond te hebben, niet gecompliceerd omdat de hond zo’n naar
temperament of gezondheidsproblemen heeft.
 
Op ras niveau proberen we een steentje bij te dragen door Cardi’s te fokken die sound zijn in "body en mind",
met andere woorden: we proberen honden te fokken die gezond zijn, goed gebouwd en prima in hun vel zitten.
Daarnaast focussen we ons op genetische diversiteit. Naar onze mening moet dit binnen ieder ras een
aandachtspunt zijn. Door het fokken met honden die allen uit dezelfde "founders" voortkomen, neemt de
genetische diversiteit iedere nieuwe generatie af. We denken dan ook dat we in de toekomst nieuwe founders
aan de rassen moeten toevoegen waardoor nieuwe genen worden toegevoegd, waardoor de genetische
diversiteit toeneemt. Maar voor velen is dit nu nog een brug te ver.
 
Scholing
Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen in de kynologie.
In het verleden was Rachel jarenlang als instructeur actief in de hondenopvoeding en sport. Nu hebben we
ons toegelegd op de fokkerij. Dit is overigens niet ons werk. We doen dit hobbymatig. Zonder een goede baan
zouden we ook niet op deze manier kunnen fokken. Rachel is ook exterieurkeurmeester en reist met veel plezier
de wereld rond om de rassen waarvoor zij bevoegd is te keuren. Ook bezoeken we lezingen en seminars,
volgen we opleidingen, vervullen we bestuurs- en adviesfuncties binnen de kynologie en zijn we actief met onze
eigen honden, dat blijft toch hetgeen waar je het meeste plezier aan beleeft. 
 
Juiste ras
Het is niet alleen voor U zelf van belang dat U een juiste keuze maakt voor een ras maar uiteraard ook voor
het pupje en de fokker. Wanneer U op een later moment tot de conclusie komt dat de hond niet bij Uw leefwijze
past, brengt dit hoe dan ook een hoop verdriet met zich mee.
Verdiept U zich dus goed en loop eens mee met een wandeling van de vereniging zodat U kunt ervaren hoe
honden van dit ras zich gedragen. Ook het bezoeken van een tentoonstelling  kan U een schat aan informatie
opleveren. Hier zijn vaak meerdere fokkers aanwezig en treft U meerdere honden van het ras aan.
Er is na de keuring altijd gelegenheid voor een praatje.
 
Kies een fokker
Het is zeker ook zo belangrijk om de juiste fokker te vinden. De kennis en ervaring van de fokker speelt daarbij
uiteraard een grote rol. U moet achter de combinatie staan en voorzien worden van correcte informatie.
Het is van belang een goede band op te bouwen met de fokker van Uw hond zodat U straks een pupje
mee naar huis neemt dat bij U en Uw situatie past. De zoektocht naar een fokker begint meestal met het
doornemen van de websites van verschillende fokkers. Het is goed om te weten waar een fokker waarde aan
hecht en U krijgt een beeld van zijn/haar honden en prestaties. Iedere fokker stelt zijn eigen doelen, heeft zijn
eigen kennis en werkt naar zijn eigen standaard. Daarnaast is het van het grootste belang dat de pupkoper en
de fokker een klik hebben. De fokker blijft gedurende het leven van de hond (hopelijk) toch een eerste
vraagbaak en staat desgevraagd altijd klaar met advies. Dit is iets wat veel mensen over het hoofd zien maar
wat echt de meerwaarde is bij de koop van Uw hond.
 
Bezoek
We vinden het fijn om, alvorens er puppen worden geboren, kennis met U te maken. Dit kan bijvoorbeeld
op een hondenshow waar we zijn. Hier kunt U kennis maken met ons en onze honden maar ook honden
van andere fokkers bekijken en die andere fokkers spreken. Hier slaat U dus twee vliegen in één klap!
 
Uiteraard kunt U ons ook bereiken via e-mail of telefoon. Het komt weleens voor dat we Uw e-mail niet
beantwoorden. Dat moet U vooral niet persoonlijk opvatten. Helaas glipt er nog wel eens een bericht
tussendoor simpelweg omdat we er zoveel ontvangen. Als U Uw bericht nogmaals verzendt, is de kans groot

dat we wel direct reageren.

 
Natuurlijk kunt U ook een afspraak maken om ons thuis te ontmoeten. Daarbij moet ik wel opmerken dat we
ontzettend actief zijn in de hondenwereld en dat we in het weekend maar ook op doordeweekse avonden
snel “vol” zitten. Het kan soms dan ook wat langer duren voordat we een afspraak kunnen inplannen.
 
Beschikbare puppies
Onze pupjes zijn meestal al verkocht, voordat ze geboren zijn. Dit komt omdat er veel vraag is naar dit
leuke ras en omdat we met regelmaat pupjes exporteren naar andere fokkers in het buitenland.
 
Wij hanteren geen wachtlijst. Wij maken individuele afspraken naar aanleiding waarvan U kunt komen kijken
naar een pupje maar een uitnodiging om te komen kijken wil nog niet zeggen dat U of wij gebonden zijn
aan een koop/verkoop. We zeggen dus nooit op voorhand een pupje toe. Nadat U kennis heeft gemaakt met
het pupje gaat U weer naar huis en denken wij en U rustig na over een eventuele koop/verkoop. Alleen als U
een klik heeft met het pupje en beiden een klik hebben met elkaar kunnen we verder praten over een
eventuele koop/verkoop.
 
U ontvangt voorafgaand aan de ondertekening van de koopovereenkomst altijd een concept overeenkomst
waarin de rechten en plichten over en weer zijn vastgelegd. Hierin vindt U ook de specifieke info over het nest.
Ook ontvangt U na de ondertekening van de overeenkomst de Waggerland puppygids met veel tips over de
socialisatie van de pup en info over het ras.
 
Geen export van pet puppies
Helaas exporteren wij geen huishondjes meer  naar het buitenland. Een wijziging in EU-wetgeving maakt dat
een pup pas met 16 weken mag worden geëxporteerd. De hond moet dan op de leeftijd van 12 weken
zijn geënt tegen rabiës, waarna een wachtperiode van 3 weken aanbreekt. Gedurende deze tijd is
het van het grootste belang dat de pup goed wordt gesocialiseerd en dat vraagt nogal wat van een fokker,
zeker als er meerdere hondjes worden aangehouden.
 
Wel hebben we soms honden die op latere leeftijd beschikbaar komen. Dan speelt het probleem van de EU-regel 
niet meer. Maar deze puppies zijn dan wel wat duurder vanwege alle bijkomende (ontwormings- en vaccinatie)kosten.
 
Export van puppies naar andere fokkers of showhomes
Als we een pupje beschikbaar hebben voor een andere fokker of showadres, dan moet deze pup van
uitstekende en veelbelovende kwaliteit zijn. Deze honden zijn de ambassadeurs van onze kennel en moeten
aan onze hoge standaard voldoen. Dat we deze honden niet voor dezelfde prijs als een huishond verkopen,
zal U wellicht niet verbazen.
 
DNA-profiel en registratie database
In Nederland wordt van alle ouderdieren DNA-materiaal afgenomen (wangslijmvlies), opgeslagen en aan
de hand daarvan wordt een DNA-profiel opgesteld. Voordat door de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied
in Nederland stambomen worden afgegeven vindt een ouderschapsverificatie plaats.
 
Tenslotte moet op grond van Nederlandse wetgeving iedere pup (dus ook niet-rashonden) door de fokker worden
geregistreerd in een door de overheid erkende database. Binnen twee weken na de verkoop dient de pupkoper
de hond op zijn naam te registreren, dit is zoals gezegd een wettelijke verplichting.
 
Gezondheidsonderzoeken

Wij onderzoeken onze fokdieren op:

  HD  
  ED (onze jonge dieren vanaf 2017)  
  Oogaandoeningen (ECVO)  
  PRA (DNA)  
  DM (DNA)  
 
Wij fokken met inachtneming van de Nederlandse wet- en regelgeving, het Kynologisch Reglement (KR)
en de regels van de Dutch Welsh Corgi Association (DWCA).
 
Onze puppen worden vanaf de leeftijd van twee weken, elke twee weken ontwormd. Wanneer de pup
zes weken oud is, krijgt de pup zijn eerste vaccinatie. Wettelijk gezien mag een pup vanaf de leeftijd
van zeven weken naar zijn nieuwe eigenaar. Wij houden meestal een leeftijd van acht weken aan.
 
Socialisatie
Het socialiseren van puppen is wellicht het meest onderschatte en het meest belangrijke in het jonge
leven van de pup. Wanneer de pup vijf dagen oud is, beginnen wij hiermee. We werken volgens een
vast programma en besteden veel tijd en aandacht aan de socialisatie van onze puppen.
Een goede socialisatie is van levensbelang. Voordat de pup naar zijn nieuwe eigenaar mag,
heeft hij dan ook al veel meegemaakt.
 
Een Waggerland puppy kiezen
De eerste twee tot drie weken reserveren wij geheel voor moeder en haar pups, een periode waarin rust
en regelmaat van groot belang zijn. Rond de leeftijd van twee weken hebben de pups de oogjes open, maar is het
zicht nog beperkt. De pups groeien op in de huiskamer, drinken en slapen, daardoor groeien ze.
Vanaf drie weken verhuizen ze naar de bijkeuken. Ze worden bijgevoerd en mogen bij mooi weer naar buiten.
Ze gaan steeds meer zien en worden beweeglijker. Vanaf vier weken bent U van harte welkom om kennis te
maken met de pupjes.
 
Rond de leeftijd van vijf/zes weken vragen we de pupkopers naar hun top drie. Inmiddels weten wij
ook wat de specifieke behoeften van de pupjes zijn en wat zij U kunnen brengen.
Wanneer de pupjes zes weken oud zijn, doen we een gedragstest zodat we per pup specifieke aanwijzingen
kun meegeven aan de nieuwe eigenaren.
 
Tijdens Uw bezoeken proberen wij een beeld te krijgen van Uw wensen en thuissituatie en kunt U aangeven welke
pupjes Uw voorkeur hebben. Aan de hand daarvan zoeken wij een pup die bij U past. Let wel, wij fokken
in eerste plaats met een bepaalde combinatie omdat we zelf een pupje willen aanhouden. Die keuze maken we
vaak rond een week of 6, soms laten we meerdere pupjes lopen om op een later moment onze keuze te kunnen
maken. Deze hondjes zijn dan niet direct beschikbaar.
 
Niet iedereen houdt van deze manier van werken.
Maar laat ik U dit uileggen, ik heb altijd lesgegeven in de hondenopvoeding/sport en een foute match berokkent
U maar ook de pup veel leed.
 
Een fokker die U laat kiezen, soms zelfs wanneer ze net zijn geboren, neemt zijn taak niet serieus.
De keuze die een koper dan immers maakt is altijd gebaseerd op de "looks", niet op zijn karakter terwijl
dat juist voorop zou moeten staan.
 
Wij zijn zeer ervaren in het matchen van de nieuwe eigenaren en de puppen en het gaat altijd in goed overleg.
Tot op heden is het altijd gelukt om iedereen blij te maken met een pup naar keuze.
Kennelijk voelt de nieuwe eigenaar intuïtief ook aan welke hondjes het beste passen.
 
Koopcontract
Ieder hondje wordt verkocht met een koopovereenkomst.
Een voorbeeld daarvan vindt u hier (klik).
 
Als U wilt showen of fokken met Uw Waggerland Cardigan, vragen we U dat aan te geven zodat we
daar een passende pup bij kunnen vinden. De prijs van zo’n pup varieert naargelang de kwaliteit
van de pup en de bepalingen in de koopovereenkomst. Per nest zijn er misschien één of twee van
zulke pupjes beschikbaar.
 
De Cardigan Welsh Corgi is het ras waar we een grote passie voor hebben. We fokken met liefde voor
het ras, investeren veel tijd en geld in onze fokkerij. Je kunt dan ook niet echt spreken van een hobby
meer een way of life.
 
Het fokken van honden gaat gepaard met grote uitdagingen en helaas ook wel eens met tegenslagen.
We zijn trots op hetgeen we binnen het ras tot stand hebben gebracht. Voor velen blijft het werk dat daarbij
hoort onzichtbaar. We begeleiden U en Uw hond graag bij het volwassen worden. Uw vragen horen
wij dan ook graag, juist ook wanneer het minder goed gaat met U of de hond.
 
Tenslotte nemen we door ons gefokte honden altijd terug zodat we zelf weer kunnen uitkijken naar een goed huis.
 
Garanties
Helaas is het onmogelijk, voor welke fokker dan ook, om een garantie te geven dat uw Waggerland
puppy volledig gezond is en zonder gebreken of aandoeningen opgroeit. Als er een methode bestond
om 100% gezonde puppen te fokken, waren wij de eerste die dit zouden doen.
 
Juist nu steeds meer (DNA)-onderzoeken beschikbaar komen, is het van belang dat men zich realiseert
dat geen hond vrij is van alle aandoeningen. Ieder levend wezen draagt ongewenste eigenschappen. 
Als we op 100 eigenschappen zouden testen, komen zowel de goede als de ongewenste eigenschappen
in beeld. Nu we slechts een handvol testen verrichten, hebben veel mensen het idee dat de combinatie
foutloos is en dat ze een 100% gezond pupje meenemen, maar daar ben je helaas dus nooit zeker van.
 
We garanderen wel dat we U zullen bijstaan wanneer dat nodig is en dat we onze overeenkomsten
in het belang van de pup en de vertrouwensrelatie met U altijd zullen nakomen.
We zijn trots op hetgeen we hebben bereikt en zullen onze naam niet te schande maken.
 
Hebben we U bang gemaakt?
Dan raden we U aan geen Waggerland puppy te kopen.
 
Er zijn veel goede fokkers, U moet gewoon die fokker vinden die het beste bij U past. We wensen U heel
veel succes bij Uw zoektocht en hopen dat U net zo veel plezier zult beleven aan het ras als wij!